Aké pripoistenia si môžete zvoliť v rámci PZP?

Poistnú ochranu, ktoré vám poskytuje vaše zákonné poistenie si môžete rozšíriť prostredníctvom doplnkových poistení, inak zvaných aj pripoistenia. Sú dobrovoľné a ich kombináciu si môžete navoliť podľa toho, čo potrebujete. Poisťovne ponúkajú aj rôzne poistné balíky, kde k základnému PZP je vopred navolená výhodná kombinácia doplnkových poistení. Vaše povinné zmluvné poistenie tak môže chrániť aj vaše auto!

Aké pripoistenia k PZP sú dostupné?

K poisteniu auta si môžete dopoistiť tieto riziká:

  • Čelné sklo – toto pripoistenie vám zabezpečí nárok na náhradu škody v prípade, že príde k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla, prípadne ostatných skiel na vozidle.
  • Výtlk – poistná ochrana sa vzťahuje na situácie, keď príde k poškodeniu pneumatík, geometrie alebo iných častí vozidla následkom zlého stavu vozovky.
  • Rozšírená asistencia – oproti klasickým asistenčným službám budete mať v rámci tohto pripoistenia nárok na väčší rozsah pomoci. Rozšírená asistencia vám vie zabezpečiť napríklad aj tlmočenie, keď sa stane nehoda v zahraničí, alebo aj náhradné vozidlo.
  • Divá zver – s týmto pripoistením budete mať nárok na poistné plnenie, ak sa vaše auto poškodí pri strete s divou zverou.
  • Prírodný živel – ak príde k poškodeniu vozidla následkom vyčíňania prírodného živla, napríklad pri povodni, zásahu bleskom alebo následkom ťarchy snehu, budete mať nárok na náhradu škody.
  • Úrazové poistenie – kryje vodiča, v niektorých poisťovniach toto poistenie kryje aj všetky osoby prepravujúce sa vo vozidle. Na základne tohto doplnkového poistenia vyplatí poisťovňa poistné plnenie ak prišlo smrti poistených osôb, alebo trvalému telesnému poškodeniu.